ผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ระบบรับตรง กสพท ปีการศึกษา 2560 สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายได้ที่

การสอบสัมภาษณ์ระบบรับตรง กสพท ปีการศึกษา 2560การสอบสัมภาษณ์ระบบรับตรง กสพท ปีการศึกษา 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่ตรวจร่างกาย ระบบรับตรง กสพท ปีการศึกษา 2560

โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่

http://www9.si.mahidol.ac.th/

Advertisements