วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังแนบ

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

แบบฟอร์มใบรับสมัคร

แบบฟอร์มใบรับสมัคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Advertisements