เนื่องจากทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามประกาศของหลักสูตรฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

โดยสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการเดิมได้จากประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6879

 

Advertisements