สำหรับผู้สมัครที่สมัครเข้าคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในบางสาขาวิชานั้น มีความจำเป็นต้องทำการกรอก link address ของ google drive เพื่อส่งหลักฐานการสมัครแบบอิเลกทรอนิค โดยผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. สร้างอีเมลกับ gmail เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน application ของ google ได้
  2. ทำการ sign in โดยใช้ email และ password ที่ได้ทำการสร้างขึ้นgoogledrive1.png
  3. เลือกไอคอน application เพื่อเข้าสู่การใช้งาน google drivegoogledrive2.png
  4. ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน google drivegoogledrive3
  5. ทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ว่า “pccms admission”googledrive4
  6. ทำการสร้าง link address สำหรับโฟลเดอร์ pccms admissiongoogledrive5
  7. ทำการคัดลอก link address ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปกรอกในช่องสำหรับ URL ในขั้นตอนการสมัครต่อไปgoogledrive6
Advertisements