ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะทำการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศแนบ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

หมายเหตุ ระบบรับสมัครออนไลน์จะเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2559

Advertisements