คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการคัดเลือกระบบรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2560

 

ข้อกำหนดหลักสูตร มหิดลรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับตรงของมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตามลิ๊งด้านล่าง

https://www.mahidol.ac.th/directadmission/

 

Advertisements