ภาพบรรยากาศงาน roadshow ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม วันที่ 18 สิงหาคม 2559

Advertisements