กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สามารถสมัครสอบโดยทำการสมัครผ่านเวปไซต์ของ กสพท โดยตรง

เวปไซต์ กสพท: http://www9.si.mahidol.ac.th/

 

Advertisements